Home

News & Events

Vedecká kaviareň: Ambróziový chrobák drvinárik čierny – invázny druh v slovenských lesoch

s Ing. Marekom Dzurenkom, PhD. z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Uskutoční sa 1. 12. 2022 o 16.00 h v Ústave  ekológie lesa SAV, v. v. i.,...
Read More

Vedecká kaviareň: Ochrana voľne žijúcich živočíchov – výzvy a príležitosti

s prof. Ing. Petrom Urbanom, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 10. 11. 2022 od 16.00 h do 18.00 h., v zasadacej miestnosti (1. poschodie) Ústavu ekológie...
Read More

Po rokoch sme v Arboréte Mlyňany ÚEL SAV opäť privítali projektového partnera z Taiwanu

V polovici októbra (10. – 16. 10. 2022) nás poctili návštevou štyria pracovníci Taiwanského lesníckeho výskumného inštitútu, s ktorými spolupracujeme na riešení bilaterálneho projektu APVV SK-TW-21-0003 „Integrovaný prístup...
Read More

Zvolenska pahorkatina – exkurzia s odborným výkladom

Ing. Ján Kukla, CSc., Ing. Margita Kuklová, CSc., Mgr. Ivica Pivková, PhD. a Ing. Katarína Sládeková z ÚEL SAV pripravili pre študentov Strednej odbornej školy hotelových služieb...
Read More

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

About the Journal

Explore IFE

Offers & services

uel_zvolen_200x200

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľ. Štúra 2

960 01 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

ba3-2

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk