Home

News & Events

[SK] Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2020/2021

Zoznam tém dizertačných prác pre akademický rok 2020/2021 Zverejňujeme zoznam tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium na Ústave ekológie lesa SAV pre akademický rok 2020/2021....
Read More

Call for Submission of Papers

Special issue of the Folia Oecologica journal: „Invasive species in forest, agricultural and urban ecosystems“ Special Issue Information: According to the IUCN Red list, alien...
Read More

[SK] Súťaž SSPLPVV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV vyhlasuje súťaž o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2019 pre mladých vedeckých pracovníkov do...
Read More

[SK] Choroby a škodcovia okrasných drevín vo verejnej zeleni

Dňa 28. 1. 2020 sa uskutočnila prednáška pre širokú verejnosť v rámci Prvej rastlinolekárskej služby na tému "Choroby a škodcovia okrasných drevín vo verejnej zeleni"...
Read More

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

Explore IFE

IFE in Brief

Offers & services

budova_uel

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľudovíta Štúra 2

960 53 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

a82a1494

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk

Contact us

  • Enter the result of the equation into the next field.
  • Math Captcha 2 + 6 =