Home

News & Events

Project COEVOLVERS has been launched!

The partners of the COEVOLVERS project (Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities) of the HORIZON...
Read More

Vedecká kaviareň: Ambróziový chrobák drvinárik čierny – invázny druh v slovenských lesoch

s Ing. Marekom Dzurenkom, PhD. z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Uskutoční sa 1. 12. 2022 o 16.00 h v Ústave  ekológie lesa SAV, v. v. i.,...
Read More

Vedecká kaviareň: Ochrana voľne žijúcich živočíchov – výzvy a príležitosti

s prof. Ing. Petrom Urbanom, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 10. 11. 2022 od 16.00 h do 18.00 h., v zasadacej miestnosti (1. poschodie) Ústavu ekológie...
Read More

Po rokoch sme v Arboréte Mlyňany ÚEL SAV opäť privítali projektového partnera z Taiwanu

V polovici októbra (10. – 16. 10. 2022) nás poctili návštevou štyria pracovníci Taiwanského lesníckeho výskumného inštitútu, s ktorými spolupracujeme na riešení bilaterálneho projektu APVV SK-TW-21-0003 „Integrovaný prístup...
Read More
1 2 3 20

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

About the Journal

Explore IFE

Offers & services

uel_zvolen_200x200

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľ. Štúra 2

960 01 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

ba3-2

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk