Dozorná rada

Dozorná rada Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i.

Členovia

Predseda

  • Prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

Členovia

  • Prof. Ing. Marek Fabrika, PhD.
  • Ing. Ľubica Konečná