Oznamy

Oznamy

Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií)

pridané 22. 1. 2019

Ústav ekológie lesa SAV sa riadi ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií) zverejňovaním príslušných dokumentov na internetovej stránke ústavu.