Home

News & Events

Oznámenie o vyhlásení volieb na funkciu členov Správnej rady

Termín konania pohovorov s kandidátmi a voľby: 19.1.2022 Informácie: 1. Správnu radu UEL SAV v.v.i., (na základe Zakladacej listiny UEL SAV, v.v.i.) tvoria 5 členovia...
Read More

Early Career Researchers Dialogues event on 28 – 29 October 2021, titled “Earth System Governance in Turbulent Times: Pathways to Just and Green Recovery”

In late October this year, our joint research centre SlovakGlobe, represented by Stanislava Brnkaľáková, co-organised an international early career researchers event of the Earth System...
Read More

Globálna zmena v turbulentných časoch na pôde SAV

Problematika globálnej zmeny v turbulentných časoch sa stala horúcou témou  konferencie medzinárodnej výskumnej platformy Earth System Governance, najväčšej  spoločensko-vednej výskumnej komunity globálnej zmeny vo svete. Konferenciu...
Read More

Fotografie a zhodnotenie vedeckej kaviarne na tému “Pavúky – aké ekologické vzťahy ich ovplyvňujú”

V príťažlivej prezentácii vo vedeckej kaviarni 23. 9. 2021 vo Zvolene sa vedecká pracovníčka Ústavu ekológie lesa SAV Mgr. Ľudmila Černecká, PhD. pokúsila spopularizovať doterajšie poznatky...
Read More

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

About the Journal

Explore IFE

Offers & services

uel_zvolen_200x200

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľ. Štúra 2

960 01 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

ba3-2

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk