Home

News & Events

ONLINE Týždeň otvorených dverí na SAV

Dokončuješ práve diplomovú prácu a uvažuješ, čo budeš robiť po štátniciach? Čo tak rozbehnúť vedeckú kariéru? Prihlás sa na doktorandské štúdium na Slovenskej akadémii vied...
Read More

[SK] Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2021/2022

Uverejňujeme zoznam tém pre doktorandské štúdium pre akademický rok 2021/2022. ZOZNAM TÉM DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 Garantujúce pracovisko: ÚEL SAV Zvolen Študijný odbor:...
Read More

Udržateľná ekonomika v turbulentných časoch – záznam z vedeckej kaviarne

Prednáška p. Prof. Mgr. T. Kluvánkovej, PhD. z Oddelenia strategických environmentálnych analýz. Ľudská spoločnosť v súčasnosti čelí závažnej spoločenskej dileme: Čo bude po pandémií COVID...
Read More

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

Explore IFE

Offers & services

budova_uel

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľudovíta Štúra 2

960 53 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

a82a1494

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk

Contact us

  • Enter the result of the equation into the next field.
  • Math Captcha + 7 = 8