Home

News & Events

Zvolenska pahorkatina – exkurzia s odborným výkladom

Ing. Ján Kukla, CSc., Ing. Margita Kuklová, CSc., Mgr. Ivica Pivková, PhD. a Ing. Katarína Sládeková z ÚEL SAV pripravili pre študentov Strednej odbornej školy hotelových služieb...
Read More

Doc. RNDr. Gejza Steinhübel, DrSc. by sa v tomto roku dožil 100 rokov

Náš kolega, botanik a zanietený rastlinný ekofyziológ, doc. RNDr. Gejza Steinhübel, DrSc., bol aj naším priateľom a láskavým učiteľom v odkrývaní tajov prírodných vied. Jeho pracovné zanietenie,...
Read More

O vplyve abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín rokovali odborníci na konferencii vo Zvolene

K pochopeniu zložitých interakcií medzi rastlinou a prostredím, vrátane prispôsobenia sa stresorom, prispievajú aj vedecké konferencie, ktoré sa od roku 2014 každoročne uskutočňujú striedavo v Prahe a vo Zvolene. Ich...
Read More

Otvorili Náučný chodník Stráže pri Zvolene, boli pri tom aj dva ústavy SAV

Každé kultúrne mesto má svoj lesopark, svoj náučný chodník. Táto ambícia bola aj pri zrode Náučného chodníka Stráže – Poštárka. 20. júla 2022 ho otvorila...
Read More

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

About the Journal

Explore IFE

Offers & services

uel_zvolen_200x200

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľ. Štúra 2

960 01 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

ba3-2

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk