Home

News & Events

Vtáčie dni 2023 v Arboréte Borová hora vo Zvolene boli úspešné, aj keď sa konali v mrazivom počasí

Na tradičnú aciu vítania vtáčích poslov jari prišiel veľký počet záujemcov o vtáctvo a z hľadiska počtu chytených druhov sa aktuálny ročník zaradil k veľmi...
Read More

O cenu „Fénix- kultúrna pamiatka roka“ súťaží aj kaštieľ Arboréta Mlyňany

Do 16. ročníka súťaže Fénix – kultúrna pamiatka roka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sa zapojilo aj Arborétum Mlyňany, detašované pracovisko Ústavu ekológie...
Read More

Vítanie vtáčích poslov jari

ÚEL SAV, v. v. i. Vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Vítanie vtáčích poslov jari do Arboréta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene dňa 4.4.2023.
Read More

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

About the Journal

Explore IFE

Offers & services

uel_zvolen_200x200

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľ. Štúra 2

960 01 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

ba3-2

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk