Home

News & Events

Vítanie vtáčích poslov jari

ÚEL SAV Vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Vítanie vtáčích poslov jari do Arboréta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene dňa 05.04.2022.
Read More

Vyhlásenie súťaže o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2021 pre mladých vedeckých pracovníkov

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave vyhlasuje 9. ročník súťaže o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2021 pre...
Read More

Tiché strádanie stromov počas vlny horúčav v r. 2018

Iniciatíva DenDrought2018 – tímové úsilie pre porozumenie reakcií stromov na vlny horúčav v r. 2018 v strednej a atlantickej časti Európy Vďaka iniciatíve DenDrought 2018 bol medzinárodný tím...
Read More

Oznámenie o vyhlásení volieb na funkciu členov Správnej rady

Termín konania pohovorov s kandidátmi a voľby: 19.1.2022 Informácie: 1. Správnu radu UEL SAV v.v.i., (na základe Zakladacej listiny UEL SAV, v.v.i.) tvoria 5 členovia...
Read More

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

About the Journal

Explore IFE

Offers & services

uel_zvolen_200x200

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľ. Štúra 2

960 01 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

ba3-2

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk