Home

News & Events

[SK] Choroby a škodcovia okrasných drevín vo verejnej zeleni

Dňa 28. 1. 2020 sa uskutočnila prednáška pre širokú verejnosť v rámci Prvej rastlinolekárskej služby na tému "Choroby a škodcovia okrasných drevín vo verejnej zeleni"...
Read More

[SK] Agrolesnícke systémy – príležitosť pre efektívnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

Agrolesnícke systémy sú v Európe považované za významnú inovačnú aktivitu v sektore pôdohospodárstva. V zmysle definície Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa...
Read More

2020 Bratislava Conference on Earth System Governance

Dear all, It is our great pleasure to announce that CETIP in collaboration with SLOVAKGLOBe (joint workplace of Slovak Academy of Sciences and Slovak University...
Read More

PROJECT: „Školáci v práci INAK“

The scientists from the Department of Plant Ecophysiology and the Department of Disturbance Ecology of the Institute of the Forest Ecology SAS have participated in...
Read More

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

Explore IFE

Offers & services

budova_uel

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľudovíta Štúra 2

960 53 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

a82a1494

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk

molecapid_2

Laboratory of Molecular Apidology (map)

Radlinského 9

812 37 Bratislava

tel.:

+421 911 826 018

mail:

bilikova@ife.sk

Contact us

  • Enter the result of the equation into the next field.
  • Math Captcha + 24 = 30