Home

News & Events

Výberové konanie na pozíciu vedecký pracovník / Open competition for the position of researcher

Ústav ekológie lesa SAV, v.v.i. vo Zvolene vypisuje výberové konanie na pozíciu vedecký pracovník na Oddelenie fytopatológie a mykológie  v Nitre. Podmienky prijatia:  ukončené vysokoškolské vzdelanie...
Read More

Zborníky vedeckých a odborných prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave – výzva na predkladanie príspevkov

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave pripravuje v roku 2023 vydanie dvoch zborníkov prác z oblasti výskumu v pôdohospodárstve. Do recenzovaného zborníka vedeckých...
Read More

V súťaži Najkrajšie kalendáre Slovenska 2023 a Najkrajšia kniha o Slovensku 2022 ocenili dva kalendáre a jeden knižný titul Miroslava Sanigu

Tohtoročné slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2023 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2022 organizovanej Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov prinieslo dve prvé...
Read More

8. Česko-Slovenská mykologická konferencia (21.-24. september 2023)

Medzinárodná konferencia bude venovaná výskumu v rôznych oblastiach mykológie (taxonómia a ekológia húb, mykofloristika a ochrana húb, fytopatologická mykológia, mykotoxikológia a lekárska mykológia, fyziológia, biochémia...
Read More
1 2 3 22

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

About the Journal

Explore IFE

Offers & services

uel_zvolen_200x200

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľ. Štúra 2

960 01 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

ba3-2

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk