Home

News & Events

Call for Submission of Papers

Special issue of the Folia Oecologica journal: „Invasive species in forest, agricultural and urban ecosystems“ Special Issue Information: According to the IUCN Red list, alien...
Read More

[SK] Súťaž SSPLPVV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV vyhlasuje súťaž o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2019 pre mladých vedeckých pracovníkov do...
Read More

[SK] Choroby a škodcovia okrasných drevín vo verejnej zeleni

Dňa 28. 1. 2020 sa uskutočnila prednáška pre širokú verejnosť v rámci Prvej rastlinolekárskej služby na tému "Choroby a škodcovia okrasných drevín vo verejnej zeleni"...
Read More

[SK] Agrolesnícke systémy – príležitosť pre efektívnejšie využívanie poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

Agrolesnícke systémy sú v Európe považované za významnú inovačnú aktivitu v sektore pôdohospodárstva. V zmysle definície Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) sa...
Read More

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

Explore IFE

Offers & services

budova_uel

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľudovíta Štúra 2

960 53 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

a82a1494

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk

Contact us

  • Enter the result of the equation into the next field.
  • Math Captcha + 52 = 53