Home

News & Events

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., počas Noci výskumníkov 2023

Ako naozajstný „nočný výskumník“, doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. z Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., strávil noc z 29. na 30. septembra s účastníkmi Noci výskumníkov...
Read More

Noc výskumníkov 2023

Náš tím z organizácie SlovakGlobe: spoločného pracoviska Ústavu ekológie lesa SAV a Ústavu manažmentu STU sa zúčastnil na najväčšej celoeurópskej iniciatíve na popularizáciu výskumu a inovácií...
Read More

Vedecká kaviareň: Šľachtenie ruží

s Ing. Petrom Hoťkom, PhD. z Arboréta Mlyňany Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., 26. 10. 2023 od 16.00 h do 18.00 h., v zasadacej miestnosti (1....
Read More

Exkurzia so stredoškolákmi do Lomnianskej vrchoviny

Ing. Ján Kukla, CSc., Ing. Margita Kuklová, CSc., Mgr. Ivica Pivková, PhD. a Ing. Katarína Sládeková z ÚEL SAV, v. v. i. pripravili pre študentov Strednej odbornej...
Read More

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

About the Journal

Explore IFE

Offers & services

uel_zvolen_200x200

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľ. Štúra 2

960 01 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

ba3-2

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk