Home

News & Events

Visit of Professor Jeff S. Kuehny to the Arboretum Mlyňany

Professor Jeff S. Kuehny from the Lousiana State University, a distinguished person in the field of American horticulture, visited Arboretum Mlyňany on Thursday 18 July...
Read More

[SK] Témy doktorandského štúdia pre ak. rok 2019/2020 – II. kolo prijímacích pohovorov

ÚEL SAV vyhlasuje II. kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2019-2020. Informácie o prijímacom konaní (klikni pre stiahnutie): Prijímacie konanie na doktoranské...
Read More

Science Festival

Science festival ‘Weekend with SAS’ took place on the Primatial square in Bratislava from 21 to 22 June 2019. Scientists Dr Iveta Štecová and PhD student...
Read More

[SK] Témy doktorandského štúdia pre ak. rok 2019/2020

Uverejňujeme zoznam tém pre doktorandské štúdium pre akademický rok 2019/2020. Dokumenty pre stiahnutie: Informácie o prijímacom konaní (klikni pre stiahnutie) Kritériá na prijímacie pohovory pre...
Read More

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

Explore IFE

Offers & services

budova_uel

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľudovíta Štúra 2

960 53 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

a82a1494

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk

molecapid_2

Laboratory of Molecular Apidology (map)

Radlinského 9

812 37 Bratislava

tel.:

+421 911 826 018

mail:

bilikova@ife.sk

Contact us

  • Enter the result of the equation into the next field.
  • Math Captcha 6 + 2 =