Home

News & Events

60th Anniv. of the Institute of Lowland Forestry & Environment

The 15th INTERNATIONAL PHYTOTECHNOLOGY CONFERENCE with CONFERENCE SESSION ”HOW TO ADVANCE FORESTRY FOR FUTURE GENERATIONS” took place from 1st to 5th November in Novi Sad,...
Read More

[SK] Vedecká kaviareň na tému “Čierny orech”

Ústav ekológie lesa SAV s podporou Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave pripravujú 8. 11. 2018 vedeckú kaviareň s Michalom Pástorom z Národného...
Read More

[SK] Analýza vzťahu medzi chránenými územiami s bezzásahovým režimom a rozpadom smrekových porastov v ich okolí

[SK]: Analýza vzťahu medzi chránenými územiami s bezzásahovým režimom a rozpadom smrekových porastov v ich okolí, ktorú vypracovali kolegovia zo skupiny disturbančnej ekológie. Táto skupina sa dlhodobo venujeme...
Read More

Dendrological days in the Mlyňany Arboretum 2018

Hundred and twenty six years old Mlyňany Arboretum hosted almost 40 scientists studying woody plants, on Thursday, 11th October 2018. The traditional scientific conference Dendrological...
Read More

Our Journal

Folia Oecologica publishes peer reviewed articles covering all aspects of both theoretical and applied ecology and related interdisciplinary fields.

Explore IFE

Offers & services

budova_uel

Institute of Forest Ecology SAS Zvolen (map)

Ľudovíta Štúra 2

960 53 Zvolen

tel.:

+421 45 5241 111

mail:

sekruel@ife.sk

budova_pob-bio

Department of Plant Pathology and Mycology (map)

Akademická 2

949 01 Nitra

tel.:

+421 37 6943 339

mail:

katarina.adamcikova@ife.sk

budova_mlynany

Detached workplace Mlyňany Arboretum (map) (web)

Vieska nad Žitavou 178

951 52 Slepčany

tel.:

+421 37 6334 571

mail:

arboretum.mlynany@savba.sk

a82a1494

Department of Strategic Environmental Analyses (map)

Vazovova 5

812 43 Bratislava

tel.:

+421 908 902 394

mail:

kluvankova@ife.sk

molecapid_2

Laboratory of Molecular Apidology (map)

Radlinského 9

812 37 Bratislava

tel.:

+421 911 826 018

mail:

bilikova@ife.sk

Contact us

  • Enter the result of the equation into the next field.
  • Math Captcha 32 + = 37