Headquarters

Headquarters

MANAGEMENT OF THE INSTITUTE

DIRECTOR OF THE INSTITUTE

Ditmarová Ľubica, +421  45 5241 124, ditmarovauel(at)savzv.sk

DEPUTY DIRECTOR

Blaženec Miroslav, +421 45 5241 137, blazenec(at)savzv.sk

SCIENTIFIC SECRETARY

Pastirčáková Katarína, +421 37 6943 358, katarina.pastircakova(at)savzv.sk

HEAD OF ECONOMIC DEPARTMENT

Babicová Alena, +421 45 5241 100, babicova(at)savzv.sk

SECRETARY

Hriňová Nora, +421 45 5241 124, sekruel(at)savzv.sk

SCIENTIFIC BOARD OF THE INSTITUTE
Chairman

Krištín Anton, +421 45 5241 149, kristin(at)savzv.sk

Members

Barna Milan, barna(at)savzv.sk

Ferus Peter, peter.ferus(at)savba.sk

Kluvánková Tatiana, kluvankova(at)savzv.sk

Kulfan Ján, +421 45 5241 126, kulfan(at)savzv.sk

Pastirčáková Katarína, katarina.pastircakova(at)savzv.sk

Schieber Branislav, schieber(at)savzv.sk

Zach Peter, zach(at)savzv.sk

Holecová Milada (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)

Hreško Juraj (Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra)

Svitok Marek (Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity, Zvolen)