Zborníky vedeckých a odborných prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave – výzva na predkladanie príspevkov

Zborníky vedeckých a odborných prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave – výzva na predkladanie príspevkov

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave pripravuje v roku 2023 vydanie dvoch zborníkov prác z oblasti výskumu v pôdohospodárstve.

Do recenzovaného zborníka vedeckých prác môžu záujemcovia posielať svoje pôvodné vedecké práce alebo prehľadové štúdie do 16. 9. 2023 s predpokladaným termínom ich uverejnenia v novembri 2023. Podrobné informácie spolu s kontaktnými osobami a adresami  získate TU.

Ďalšou pripravovanou publikáciou je zborník odborných prác k aktuálnym problémom v pôdohospodárstve. Príspevky je potrebné zamerať na problematiku, ktorá je aktuálna z hľadiska legislatívy, EÚ a SR, koncepčných a strategických materiálov, ekonomických a environmentálnych prístupov, výživovej a potravinovej politiky, vzdelávania a výskumu, trhu práce, digitalizácie, kultúrneho dedičstva, ochrany pôdy, lesov a biotopov, verejného zdravia a uchovávania tradícií. Termín zaslania rukopisov je 16. 9. 2023. Bližšie informácie o predkladaní manuskriptov sú dostupné TU.