Udržateľná ekonomika v turbulentných časoch – záznam z vedeckej kaviarne

Udržateľná ekonomika v turbulentných časoch – záznam z vedeckej kaviarne

Prednáška p. Prof. Mgr. T. Kluvánkovej, PhD. z Oddelenia strategických environmentálnych analýz.

Ľudská spoločnosť v súčasnosti čelí závažnej spoločenskej dileme: Čo bude po pandémií COVID 19 s našou ekonomikou? Ako čeliť ďalším globálnym výzvam, ako je klimatická zmena?