ssplpvv

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied (ďalej iba Spoločnosť) je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti poľnohospodárskych, lesníckych, potravinárskych a veterinárskych, prípadne iných príbuzných biologických disciplín. Je jednou z 52 vedeckých spoločností, ktoré združuje Rada Slovenských Vedeckých spoločností pri SAV v Bratislave. Cieľom Spoločnosti je prispievať k napĺňaniu vedecko-výskumných zámerov SAV.