Zvolenska pahorkatina – exkurzia s odborným výkladom

Zvolenska pahorkatina – exkurzia s odborným výkladom

Ing. Ján Kukla, CSc., Ing. Margita Kuklová, CSc., Mgr. Ivica Pivková, PhD. a Ing. Katarína Sládeková z ÚEL SAV pripravili pre študentov Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene exkurziu s odborným výkladom.

Uskutočnila sa 13. 10. 2022. Počas nej 20 študentov 1. ročníka odborov obchodná akadémia a manažér cestovného ruchu spolu s 2 pedagógmi spoznávali lesné ekosystémy, diverzitu rastlinstva a prírodné a historické pozoruhodnosti geomorfologického podcelku Zvolenská pahorkatina, do ktorej patrí aj navštívená oblasť. Zvolenská pahorkatina tvorí spolu s ďalšími 8 podcelkami geomorfologický celok Zvolenská kotlina a zaberá jej centrálnu časť.

Pracovníci ÚEL oboznámili účastníkov exkurzie aj s významom a rizikami introdukcie drevín. Priblížili im aspoň prostredníctvom výkladu jedinečnú a atraktívnu národnú prírodnú pamiatku Mičínske travertíny, nachádzajúcu sa medzi obcani Čerín a Dolná Mičiná v severnej časti pahorkatiny. Odzneli informácie o vzniku a zbierkach Arboréta Borová hora, ktoré patrí k unikátnym zariadeniam svojho druhu.

Študenti bez problémov zvládli pešiu trasu Zvolen – Bakova jama – Sliač kúpele. Popri sledovaní krátkych prednášok stihli obdivovať aj jesennú prírodu. Asi najviac fotografovaným objektom na trase bol čarovný kruh vytvorený z húb pod borovicou, našťastie z nejedlých, a ostal tak neporušený aj po odchode z lokality. Do Zvolena sa účastníci vydarenej exkurzie vydali opäť pešo, po cykloceste popri Hrone.

Akciu podporila Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave.

 

Text: Ing. Katarína Sládeková

Foto: Ing. Margita Kuklová, CSc.