Vítanie vtáčích poslov jari

Vítanie vtáčích poslov jari

ÚEL SAV, v. v. i. Vás srdečne pozýva na tradičné podujatie Vítanie vtáčích poslov jari do Arboréta Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene dňa 4.4.2023.