Vedecká kaviareň: Pavúky – aké ekologické vzťahy ich ovplyvňujú

Vedecká kaviareň: Pavúky – aké ekologické vzťahy ich ovplyvňujú

s Mgr. Ľudmilou Černeckou, PhD. z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene. 23. 9. 2021 o 16.00 h, v zasadacej miestnosti (1. poschodie) Ústavu ekológie lesa SAV, Ľ. Štúra 2, Zvolen


Pavúky sú predátory, ktoré sa živia hlavne hmyzom. Majú mimoriadny význam pre prírodu i človeka. Do vedeckej kaviarne pozývame záujemcov, ktorí sa chcú dozvedieť viac o význame pavúkov, ich funkciách v ekosystéme, o ekologických vzťahoch, ktoré ich ovplyvňujú, ale aj o úžasných možnostiach využitia pavúkov v prospech človeka, hlavne pavúčieho jedu a pavučinového vlákna.
Tentoraz sa podujatie bude konať v priestoroch Ústavu ekológie lesa SAV. Čaká vás prezentácia, diskusia, občerstvenie.


Organizátorom je ÚEL SAV. Svoju účasť láskavo potvrďte do 22. 9. 2021, tel.: 045 5241 111, mobil: 0944 444 577, e-mail: sladekova@ife.sk

Podujatie podporila Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave.


Akcia bude zadokumentovaná – fotografovaná na účely propagácie pracoviska Ústavu ekológie lesa SAV a fotografie budú zverejnené na webovom sídle organizácie. Vyhotovený videozáznam bude slúžiť výlučne na archívne účely ÚEL SAV.

Upozorňujeme návštevníkov na dodržiavanie platných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR – povinné prekrytie horných dýchacích ciest, pri vstupe do zasadačky sa preukážte dokladom o očkovaní, alebo negatívnym testom, alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 (režim OTP). Po naplnení 25%-nej kapacity miestnosti (25 osôb) vstup ďalších osôb nebude možný.