Vedecká kaviareň: Ochrana voľne žijúcich živočíchov – výzvy a príležitosti

Vedecká kaviareň: Ochrana voľne žijúcich živočíchov – výzvy a príležitosti

s prof. Ing. Petrom Urbanom, PhD. z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 10. 11. 2022 od 16.00 h do 18.00 h., v zasadacej miestnosti (1. poschodie) Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., Ľ. Štúra 2, Zvolen

Súčasná globálna environmentálna kríza má vplyv aj na biodiverzitu a ochranu prírody. Príčiny problémov spojených s ochranou prírody a biodiverzitou sú zložité a následky dlhodobé. O ochrane voľne žijúcich živočíchov bude počas vedeckej kaviarne hovoriť a diskutovať prof. Ing. Peter Urban, PhD., zoológ, ekológ, ochranca prírody, vysokoškolský učiteľ, známy aj ako prozaik a autor literatúry faktu.

V prezentácii sa bude venovať východiskám modernej ochrany voľne žijúcich živočíchov, konfliktným druhom živočíchov, súčasnému ohrozeniu voľne žijúcich živočíchov a ich prostredia na globálnej úrovni, v Európe a na Slovensku, nevynechá zodpovedajúce právne predpisy a medzinárodné dohovory. Záverom uvedie príklady ochrany a manažmentu vybraných skupín a druhov voľne žijúcich živočíchov a ich biotopov v Európe a na Slovensku.

Pozývame všetkých záujemcov so záujmom dozvedieť sa viac, prečo a ako sa chránia voľne žijúce živočíchy. Pre návštevníkov je pripravené aj malé občerstvenie.


Organizátorom je ÚEL SAV, v. v. i. Privítame, ak svoju účasť na podujatí vopred potvrdíte, tel.: 045 5241 111, mobil: 0944 444 577, e-mail: sladekova@ife.sk

Podujatie podporila Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave.

Akcia bude zadokumentovaná – fotografovaná na účely propagácie pracoviska Ústavu ekológie lesa SAV a fotografie budú zverejnené na webovom sídle organizácie. Vyhotovený videozáznam bude slúžiť výlučne na archívne účely ÚEL SAV.