Vedecká kaviareň: Ambróziový chrobák drvinárik čierny – invázny druh v slovenských lesoch

Vedecká kaviareň: Ambróziový chrobák drvinárik čierny – invázny druh v slovenských lesoch

Ing. Marekom Dzurenkom, PhD. z Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene.


Uskutoční sa 1. 12. 2022 o 16.00 h v Ústave  ekológie lesa SAV, v. v. i., Ľ. Štúra 2, Zvolen, v zasadačke na 1. poschodí.

Ambróziové chrobáky zo skupiny Xyleborini patria medzi najúspešnejšie druhy invázneho hmyzu v celosvetovom meradle. Za svoj úspech vďačia pozoruhodnej kombinácii biologických zvláštností. Na Slovensku sa v posledných rokoch rozšíril pôvodne východoázijský druh drvinárik čierny a stal sa významným sekundárnym škodcom. Do vedeckej kaviarne pozývame záujemcov s ambíciou dozvedieť sa viac o šírení inváznych druhov hmyzu so zameraním na drvinárika čierneho. Po prezentácii bude priestor na diskusiu, Pre návštevníkov je pripravené malé občerstvenie.


Organizátorom je ÚEL SAV, v. v. i. Ak je možné, svoju účasť láskavo potvrďte do 30. 11. 2022, tel.: 045 5241 111, mobil: 0944 444 577, e-mail: knizuel@ife.sk, sladekova@ife.sk

Podujatie podporila Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave.