Vedecká kaviareň: Ako sa smrek bráni proti náletu pokôrneho hmyzu?

Vedecká kaviareň: Ako sa smrek bráni proti náletu pokôrneho hmyzu?

s RNDr. Janou Marešovou, PhD. z Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., 23. 11. 2023 od 16.00 h do 18.00 h., v zasadacej miestnosti (1. poschodie) Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., Ľ. Štúra 2, Zvolen.

Počas vedeckej kaviarne sa jej hosť, Dr. Jana Marešová, PhD. podelí so svojimi poznatkami týkajúcimi sa premnoženia podkôrneho hmyzu. Problematika už dlhodobo púta pozornosť odborníkov i širokej verejnosti. Do akej miery dokáže smrek odolávať náletu tohto hmyzu a akú úlohou v tom zohrávajú chemické látky? Načrie aj do poznatkov o mechanizmoch vzniku a šírenia poškodenia smrekových porastov pri náletoch podkôrneho hmyzu. Nad akými ďalšími otázkami sa zamýšľajú vo vedeckom tíme, ktorého je súčasťou? O tom všetkom si Dr. Marešová pripravila zaujímavú prezentáciu.

Návštevníkov čaká prezentácia, diskusia a občerstvenie. Srdečne sú pozvaní všetci záujemcovia.

Organizátorom je ÚEL SAV, v. v. i. Privítame, ak svoju účasť na podujatí vopred potvrdíte, tel.: 045 5241 111, e-mail: sladekova@ife.sk alebo knizuel@ife.sk.

Podujatie podporila Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave.

Akcia bude zadokumentovaná – fotografovaná na účely propagácie pracoviska Ústavu ekológie lesa SAV a fotografie budú zverejnené na webovom sídle organizácie. Vyhotovený videozáznam bude slúžiť výlučne na archívne účely ÚEL SAV.