Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. úspešný v HORIZON EUROPE

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. úspešný v HORIZON EUROPE

V uplynulých dňoch Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. získal tri projekty Horizon Europe. Dva projekty HORIZON získalo Oddelenie strategických analýz SlovakGlobe v Bratislave. Zameriavajú sa na hľadanie motivačných nástrojov podpory transformácie k dlhodobej udržateľnosti (projekt COEVOLVERS – Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities) a optimálnych stratégií nízkouhlikového managementu ako nástroja obnovy prírodných území (projekt WildE – Climate-smart rewilding: ecological restoration for climate change mitigation, adaptation and biodiversity support in Europe).

Tretím úspešným projektom je projekt HORIZON na vytvorenie siete inovatívnych technológií diaľkového prieskumu Zeme v rámci disturbančnej ekológie v lesoch a zlepšenie kompetencií v získavaní a manažovaní projektov Horizon Europe (projekt RESDINET – Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology) a získalo ho Oddelenie disturbančnej ekológie ústavu. Vo všetkých projektoch ÚEL SAV, v. v. i. zastáva kľúčové pozície vo vedení projektu v rámci silného interdisciplinárneho konzorcia a projekt RESDINET aj koordinuje. Vytvára sa tak predpoklad pre úspešný rast kolektívu v riešení perspektívnych spoločenských výziev Európy.