Tiché strádanie stromov počas vlny horúčav v r. 2018

Tiché strádanie stromov počas vlny horúčav v r. 2018

Iniciatíva DenDrought2018 – tímové úsilie pre porozumenie reakcií stromov na vlny horúčav v r. 2018 v strednej a atlantickej časti Európy

Vďaka iniciatíve DenDrought 2018 bol medzinárodný tím vedcov schopný rozpovedať príbeh o strese zo sucha na základe správania 21 druhov stromov naprieč Európou. Výsledky ich úsilia boli uverejnené v Nature Communications pod názvom „Európska vlna horúčav v roku 2018 viedla k dehydratácii kmeňov, ale nie k jednoznačnému zníženiu rastu v lesoch“ (doi: 10.1038/s41467-021-27579-9). Na štúdii významne participovali i vedeckí pracovníci ÚEL SAV a Technickej univerzity vo Zvolene.

Každý, kto putuje krajinou počas horúcich letných dní, pozná úľavu pri dosiahnutí tieňa, ktorý poskytuje ochranný štít klenby lesných korún. A čo stromy? Sú plne vystavené okolitým živlom a človek sa až čuduje, ako sa dokážu vysporiadať s podmienkami extrémnych horúčav a sucha, aké prevládali v Európe aj v r. 2018.

Rytmus stromov

Hoci sa stromy v krajine javia ako statické prvky, ich kmene sa v skutočnosti neustále pohybujú v spoločnom rytme s ich prostredím. Počas dňa sa zmenšujú (zosychajú) v dôsledku transpiráciou podmieneného pohybu vody z koreňov do listov a s tým súvisiacim vyprázdňovaním zásob vody v kmeňoch. Počas noci kmene naopak expandujú (napúčajú), nasávaním vody z pôdy a dopĺňaním rezervoárov pletív, čo je taktiež čas ich rastu. Počas dlhých horúcich a suchých období sa však zásoby pôdnej vody spotrebúvajú a kmene sa nemôžu plne doplniť a expandovať. Senzory (dendrometre) dokážu zachytiť tieto drobné zmeny, a zistiť, kedy presne stromy zažívajú stres zo sucha – čo predstavuje silný biologický markér! Európska vlna horúčav v r. 2018 bola jedinečnou príležitosťou na ilustráciu sily rozsiahlej siete dendrometrov (iniciovanej počas akcie EU COST STREESS) a ich využitia na kvantifikáciu účinkov horúčav a sucha na stromy v rôznych lesných spoločenstvách.

Suchom podmienený stres registrovaný kmeňmi stromov vo vysokom rozlíšení

Ako sa očakávalo, jednotlivé druhy stromov reagovali odlišne. Stres zo sucha sa nepremietol nevyhnutne do rastových redukcií, aspoň krátkodobo, čo pripisujeme načasovaniu výskytu stresu v priebehu rastovej sezóny na väčšine lokalít. Neschopnosť stromov doplniť rezervoáre vody počas noci naznačila limitovanú odolnosť voči vlne horúčav a sucha. Predovšetkým ihličnany reagovali citlivejšie ako listnáče. Zatiaľ čo jednotlivá stresová udalosť nemusí byť problematická, ich opakovanie spôsobuje niektorým druhom problémy, čo sa môže prejaviť aj oneskorene a malo by sa ďalej preskúmať. Citlivými sú predovšetkým lokality s nízkou vododržnou kapacitou a druhmi nezodpovedajúcimi klimatickým alebo stanovištným podmienkam.

Monitorovanie stromov „v obraze“

Iniciatíva DenDrought2018 nielenže rozšírila poznatky o reakcii stromov na vlny horúčav a sucha, ale pomohla aj uviesť ich monitorovanie vo vysokom rozlíšení „do obrazu“ mimo našej výskumnej komunity.  Dendrometrické merania sa môžu použiť ako systém včasného varovania stresu stromov a merania odolnosti druhov predtým, ako dôjde k závažnejším reakciám. Tým sa otvára priestor pre nové aplikácie, napr. na usmernenie lesníckych postupov, výber druhov na opätovné zalesňovanie, zavlažovanie v lesných škôlkach či urbánnych stromoradiach a parkoch.

Link na článok