[SK] Súťaž SSPLPVV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu

[SK] Súťaž SSPLPVV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV vyhlasuje súťaž o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2019 pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov.

Súťaž sa vyhlasuje v troch kategóriách. Viac informácií nájdete tu.