[SK] Analýza vzťahu medzi chránenými územiami s bezzásahovým režimom a rozpadom smrekových porastov v ich okolí

[SK] Analýza vzťahu medzi chránenými územiami s bezzásahovým režimom a rozpadom smrekových porastov v ich okolí

[SK]:

Analýza vzťahu medzi chránenými územiami s bezzásahovým režimom a rozpadom smrekových porastov v ich okolí, ktorú vypracovali kolegovia zo skupiny disturbančnej ekológie. Táto skupina sa dlhodobo venujeme problematike disturbancií v smrekových ekosystémoch a populačnej dynamike podkôrneho hmyzu. Podobná štúdia zatiaľ nebola vypracovaná. V súvislosti s tempom odumierania smrečín a dopadmi globálnej zmeny bol vznik štúdie dôležitý.

Klikni TU pre stiahnutie

Príloha 1

Príloha 2+3

[ENG]:

Analysis of the relationship between protected areas with the non-interventional regime and the neighbouring spruce stands decline, authored by colleagues from the Disturbance Ecology Research Group, which is work for long time focused to the issue of disturbances in spruce ecosystems and population dynamics of bark beetles. The similar study does not exist. The analysis is important in relations to the rapid decline of spruce ecosystems and to impact of global change on forests.