Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Predseda SAV vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie: Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.