Po rokoch sme v Arboréte Mlyňany ÚEL SAV opäť privítali projektového partnera z Taiwanu

Po rokoch sme v Arboréte Mlyňany ÚEL SAV opäť privítali projektového partnera z Taiwanu

V polovici októbra (10. – 16. 10. 2022) nás poctili návštevou štyria pracovníci Taiwanského lesníckeho výskumného inštitútu, s ktorými spolupracujeme na riešení bilaterálneho projektu APVV SK-TW-21-0003 „Integrovaný prístup botanických záhrad a ´občianskej vedy´ pre záchranu ohrozených druhov rastlín”. Po prezentácii dosiahnutých výsledkov na oboch stranách prijal vedúci taiwanskej výpravy, Dr. Gene Sheng-Tung, z rúk vedúcej Arboréta Mlyňany, Ing. Jany Konôpkovej, PhD., pamätný list za dlhodobú vynikajúcu spoluprácu, ktorý udeľuje pri príležitosti 130. výročia založenia arboréta. Nasledoval odborný program so zameraním na chránené biotopy, resp. druhy, ktorých záchrana prostredníctvom tvorby externého depozitu je hlavným cieľom projektu. Prehliadka podhorských a horských biotopov Oravy bola zavŕšená odberom množiteľského materiálu ohrozeného rojovníka močiarneho (Rhododendron tomentosum Harmaja) a následným založením klasickej množiteľskej kultúry, ako aj kultúry in vitro. Diskutovalo sa o ďalšom postupe prác, ako aj spoločných publikáciách. Cestovanie spestrila prezentácia slovenského kultúrneho života.

Text a foto Ing. Peter Ferus, PhD.