Oznámenie: 2. kolo prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium

Oznámenie: 2. kolo prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium