Oznam o zaradení časopisu Folia Oecologica do Web of Science

Oznam o zaradení časopisu Folia Oecologica do Web of Science