Otvorili Náučný chodník Stráže pri Zvolene, boli pri tom aj dva ústavy SAV

Otvorili Náučný chodník Stráže pri Zvolene, boli pri tom aj dva ústavy SAV

Každé kultúrne mesto má svoj lesopark, svoj náučný chodník. Táto ambícia bola aj pri zrode Náučného chodníka Stráže – Poštárka. 20. júla 2022 ho otvorila primátorka Zvolena Ing. Lenka Balkovičová spolu s jeho tvorcami, ako aj sponzormi projektu náučného chodníka a jeho podporovateľmi, za zvukov fujary majstra doc. Ing. Karola Kočíka, CSc. z Technickej univerzity Zvolen.

RNDr. Anton Krištín, DrSc. z Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. , PhDr. Ján Beljak, PhD. z Archeologického ústavu SAV, v. v. i., Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD. zo Správy CHKO Poľana a Ing. Adrián Fabricius z Odboru rozvoja mesta Zvolen sú kľúčovými osobnosťami stojacimi pri zrode chodníka a zodpovednými za obsahovú náplň tabúľ – multimediálnych panelov, ktoré ho lemujú.

Trasa chodníka vedie dubovo-hrabovými lesmi v mierne zvlnenom teréne s dĺžkou 5,2 km, s prevýšením 290 až 438 m nad morom, jej prejdenie trvá vyše hodiny a pol. 8 náučných multimediálnych panelov informuje o miestnej faune, flóre, význame zelene a lesa pre zdravie človeka a o neobyčajne bohatej histórii lokality. Tabule obsahujú textové informácie v slovenčine i angličtine, návštevníkov môže rovnako zaujať aj pripojená fotografická a grafická dokumentácia. Nechýbajú QR kódy, ak sa chcú dozvedieť viac. Na svoje si prídu napr. milovníci vtáctva, títo sa potešia hlasom charakteristických a vzácnych druhov vtákov. Na podporu zdravia mnohí návštevníci privítajú videá, ako si zacvičiť v lese. Dajú sa spustiť, ak využite QR kód.

Okrem vzdelávacej funkcie, Náučný chodník Stráže – Poštárka môže slúžiť celoročne ako vychádzková trasa, v zime aj ako kvalitná bežkárska destinácia. Tichú chôdzu či beh spestria lesné kulisy, šum lístia, spev vtáctva a ďalšie, pre mnohých tajomné zvuky lesa. Celé územie dýcha sopečnou energiou odkazujúcou na jeho pôvod, a jedinečnou históriou, ktorá je zmapovaná vďaka archeologickým výskumom a nálezom.

Náučný chodník je situovaný na západnej hranici mesta Zvolen, na rozhraní Zvolenskej kotliny, Kremnických vrchov a Javoria, začína pri záhradkárskej osade južne od OC Metro vo Zvolene. Z nadregionálneho hľadiska sa nachádza na hranici výskytu teplomilných a chladnomilných druhov rastlín a živočíchov. Križuje prírode blízke dubovo-hrabové lesy s prímesou buka. Na jeho južnom okraji nad prielomom Hrona sa vypínajú mohutné andezitové bralá s nádhernými výhľadmi na známy Pustý hrad. Rozprestierajú sa tu rozsiahle lesné komplexy Javoria a očarí aj hlboko zarezané údolie Hrona pri minerálnom prameni Červený medokýš. Lokalita bola osídlená už v dávnej minulosti. V jej juhovýchodnej časti sa nachádza opevnenie z neskorej doby kamennej a bronzovej, a v susedstve brala Poštárka ďalšia prehistorická fortifikácia.

Projekt podporilo mesto Zvolen a Oblastná organizácia cestovného ruchu Banská Bystrica.

 

RNDr. Anton Krištín, DrSc., Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

 

Foto: Pavol Albert

 

 

Obr. 1. Náučný chodník otvorila primátorka Zvolena Lenka Balkovičová a spolutvorcovia (Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., Archeologický ústav SAV, v. v. i., Správa CHKO Poľana) a sponzori.
Obr. 2. Jednotliví tvorcovia NCH Stráže informovali o ich ideovom zámere a význame ekologickej a archeologickej výchovy obyvateľstva.
OObr. 3. Úvodná tabuľa NCH Stráže pri Zvolene s orientačnou mapkou.
Obr. 4. Tvorcovia NCH Stráže na prvej prechádzke.