Netopiere v službách pokroku robotiky [SK]

Netopiere v službách pokroku robotiky [SK]

Netopiere používajú unikátny biologický mechanizmus,ktorý je schopný prehľadávať priestor.Nájdu si tak miesto na úkryt,čím zabránia rozpadu svojej sociálnej skupiny. Inšpirovaný prírodou,človek môže byť úspešným pri vývoji nových algoritmov a metód.Napr.využiteľných pri koordinácii skupiny dronov.Vedec zaoberajúci sa eko- lógiou netopierov nám umožní nahliadnuť do výskumu, ktorý spája poznatky biológie, matematiky, informatiky a technológií…

Na stiahnutie TU.

Pozývame aj laikov do vedeckej kaviarne:         prezentácia, diskusia, malé občerstvenie.

Organizátorom je Ústav ekológie lesa SAV. Podujatie podporila Slovenská spoločnosť pre poľnohospod., lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave.

Kontakt:Ústav ekológie lesa SAV,Ľ.Štúra 2,960 53 Zvolen,0455241111,knizuel@ife.sk