Najkrajšie kalendáre s tematikou prírodných scenérií a prírodnín

Najkrajšie kalendáre s tematikou prírodných scenérií a prírodnín

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2022 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2021 sa zaskveli kalendáre vedeckého pracovníka Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., doc. Ing. Miroslava Sanigu, CSc. V dvoch kategóriách boli ocenené ako najlepšie.

V kategórii STOLOVÉ KALENDÁRE – INÉ sa na najvyššej priečke umiestnil kalendár s tematikou prírodných scenérií a prírodnín: Miroslav SANIGA – FOSFA Life Science 2022 a rovnako 1. miesto získal v kategórii STOLOVÉ KALENDÁRE – OBCE kalendár s tematikou prírodnín: LIPTOVSKÉ REVÚCE 2022 – Z klenotnice flóry a fauny podčiernokamenského chotára v 30. ročníku súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2022 (2022).  

Slávnostné podujatie vyhlásenia výsledkov a otvorenia výstav Najkrajší kalendár Slovenska 2022 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2021 sa uskutočnilo 27. apríla 2022 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Výstava je pre záujemcov sprístupnená do 20. mája 2022.


Víťazný kalendár v kategórii STOLOVÉ-INÉ
Víťazný kalendár v kategórii STOLOVÉ-OBCE