Medaila Juraja Fándlyho za dlhoročnú kvalitnú vedeckú prácu a významný prínos pre rozvoj ÚEL SAV, v. v. i. pre Ľubicu Ditmarovú z ÚEL SAV, v. v. i.

Medaila Juraja Fándlyho za dlhoročnú kvalitnú vedeckú prácu a významný prínos pre rozvoj ÚEL SAV, v. v. i. pre Ľubicu Ditmarovú z ÚEL SAV, v. v. i.

Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV ocenila pri príležitosti životného jubilea riaditeľku Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. medailou Juraja Fándlyho za dlhoročnú kvalitnú vedeckú prácu a významný prínos pre rozvoj ÚEL SAV, v. v. i. Ocenenie si RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD. prevzala z rúk predsedu SSPLPVV SAV prof. Ing. Jozefa Goliana na zasadnutí výboru Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV dňa 29. januára 2024.