Fotografie a zhodnotenie vedeckej kaviarne na tému “Pavúky – aké ekologické vzťahy ich ovplyvňujú”

Fotografie a zhodnotenie vedeckej kaviarne na tému “Pavúky – aké ekologické vzťahy ich ovplyvňujú”

V príťažlivej prezentácii vo vedeckej kaviarni 23. 9. 2021 vo Zvolene sa vedecká pracovníčka Ústavu ekológie lesa SAV Mgr. Ľudmila Černecká, PhD. pokúsila spopularizovať doterajšie poznatky o pavúkoch a oboznámila aj s niektorými vlastnými výsledkami výskumu.

Pavúky sú skupinou živočíchov, ktoré obývajú Zem už viac ako 300 miliónov rokov. Návštevníci počas prezentácie i bohatej diskusie mohli zistiť, že o pavúkoch vedia len torzo z toho, čo je o nich známe vedcom. A sú to pozoruhodné informácie, ktoré boli dostupné návštevníkom kaviarne – napr. o životných prejavoch rôznych druhov pavúkov, alebo o možnostiach, ktoré sa rysujú v biomedicíne v liečbe pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Dokonca bolo vidieť, že pre niektorých stáli za to, aby sa zaznamenali aj do notesa, a stali sa tak trvácejšími. Neformálnu atmosféru podujatia podporilo občerstvenie. Účastníci odchádzali s novými poznatkami, a veríme, že aj zdraví. Organizátori dbali na ich bezpečnosť z hľadiska ochorenia Covid-19.