Arborétum Mlyňany opäť na Víkende so SAV

Arborétum Mlyňany opäť na Víkende so SAV

Oslavy sedemdesiateho výročia založenia Slovenskej akadémie vied vrcholili 23. júna 2023 galaprogramom v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave a popularizačnou udalosťou roka – Víkendom so SAV. Na neďalekom námestí M. R. Štefánika desiatky vedeckých ústavov/centier prezentovali laickej verejnosti výskum, ktorým sa zaoberajú, a u mladej generácie sa snažili hravou formou vzbudiť záujem o vedu. Arborétum Mlyňany, detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., so svojimi bohatými skúsenosťami v environmentálnej výchove a popularizácii vedy, nemohlo chýbať. Vedúcim výpravy bol Ing. Peter Ferus, PhD. Záujemcom priblížil širokú paletu aktivít v réžii arboréta, s dôrazom na študované vedecké problémy. RNDr. Dominika Košútová, PhD. sprostredkovala deťom nefalšované „in vitro experimentovanie” v pojazdnom mini-laboratóriu. Ing. Peter Hoťka, PhD. radil s pestovaním okrasných drevín. Návštevníci stánku si mohli pozrieť aj krátke video „Arborétum Mlyňany v plnom kvete”, poskladať si puzzle a pritom spoznať zaujímavé dreviny, ktoré sú v zbierkach arboréta, alebo sa zabaviť v tvorivej dielničke.

Text a foto Ing. Peter Ferus, PhD.