Aktuálny menný zoznam zamestnancov podľa § 23 ods. 2 zákona č. 243/2017 Z. z. o v. v. i. , za účelom tajného hlasovania pre výber uchádzača na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky ÚEL SAV, v. v. i., 22. 4. 2024

Aktuálny menný zoznam zamestnancov podľa § 23 ods. 2 zákona č. 243/2017 Z. z. o v. v. i. , za účelom tajného hlasovania pre výber uchádzača na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky ÚEL SAV, v. v. i., 22. 4. 2024

1. RNDr. Anton Krištín, DrSc.
2. RNDr. Ján Kulfan, CSc.
3. Mgr. Anna Kracinová
4. RNDr. Ivan Mihál, CSc.
5. Ing. Rastislav Janík, Dr.
6. Mgr. Peter Tuček
7. doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.
8. Ing. Milan Barna, PhD.
9. Mgr. Branislav Schieber, PhD.
10. Ing. Rastislav Jakuš, DrSc.
11. Ing. Marek Ježík, PhD.
12. Ing. Miroslav Blaženec, PhD.
13. Mgr. Peter Kaňuch, PhD.
14. Ing. Gabriela Jamnická, PhD
15. Mgr. Katarína Adamčíková, PhD.
16. Mgr. Marek Kobza, PhD.
17. Mgr. Katarína Pastirčáková, PhD.
18. Ing. Benjamín Jarčuška, PhD.
19. Ing. Michal Slezák, PhD.
20. Ing. Emília Ondrušková, PhD.
21. Ing. Milan Mikuš
22. Ing. Pavel Mezei, PhD.
23. Ing. Andrej Majdák, PhD.
24. Mgr. Ľudmila Černecká, PhD.
25. Ing. Miriam Kádasi Horáková, PhD.
26. doc. Ing. Daniel Kurjak, PhD.
27. prof. Mgr. Tatiana Kluvánková, PhD.
28. Mgr. Ivica Pivková, PhD.
29. Ing. Radovan Ostrovský, PhD.
30. Mgr. Zuzana Jánošíková, PhD.
31. Ing. Marek Barta, PhD.
32. Mgr. Silvia Turčeková
33. Ing. Peter Ferus, PhD.
34. RNDr. Dominika Košútová, PhD.
35. Ing. Lenka Sarvašová, PhD.
36. Mgr. Iveta Štecová, PhD.
37. Mgr. Stanislava Brnkaľáková, PhD.
38. RNDr. Jana Marešová, PhD.
39. Ing. Tomáš Szabo, PhD.
40. Ing. Hana Húdoková, PhD.
41. RNDr. Adrián Oravec
42. Ing. Dominik Horváth
43. Ing. Veronika Šamajová
44. Ing. Terézia Jauschová
45. Ing. Matúš Pivovar
46. Ing. Michaela Strmisková
47. Mgr. Nataliya Korolyova, CSc.
48. Ing. Renata Artimová, PhD.
49. Ing. Matúš Kyseľ, PhD.
50. RNDr. Kristina Trush, PhD.
51. Mgr. Alena Sliacka Konôpková, PhD.
52. Ing. Margita Kuklová, CSc.