8. Česko-Slovenská mykologická konferencia (21.-24. september 2023)

8. Česko-Slovenská mykologická konferencia (21.-24. september 2023)

Medzinárodná konferencia bude venovaná výskumu v rôznych oblastiach mykológie (taxonómia a ekológia húb, mykofloristika a ochrana húb, fytopatologická mykológia, mykotoxikológia a lekárska mykológia, fyziológia, biochémia a genetika húb). Súčasťou konferencie bude aj terénna exkurzia na lokalite so zaujímavým mykologickým potenciálom.

Dátum a miesto konania:

  • 21. – 24. september 2023, veľká zasadačka na prízemí budovy Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, Nitra

Dôležité termíny:

  • 30. 6. 2023 – deadline pre odoslanie prihlášky
  • 15. 8. 2023 – deadline pre odoslanie platby a abstraktov

Predbežný program:

  • 21. september (štvrtok) – registrácia, prednášky a posterová sekcia I., spoločenský večer
  • 22. september (piatok) – prednášky a posterová sekcia II.
  • 23. september (sobota) – mykologická exkurzia do okolia Nitry (doprava autobusom)
  • 24. september (nedeľa) – voliteľný neformálny program (individuálne alebo spoločné prehliadky Nitry)

Konferencia sa bude konať prezenčne. Prihlásiť si môžete jednu alebo viacero svojich prednášok v štandardnej dĺžke (15‒20 min.) alebo krátke prednášky (2‒5 min.). Krátke prednášky budú slúžiť i ako upútavky na vaše postery alebo k prezentácii vašich nálezov. Program konferencie bude zverejnený na webovej stránke Slovenskej mykologickej spoločnosti pri SAV www.mykospol.sk do začiatku augusta.

Cirkulár + prihláška