Turčeková Silvia

Turčeková Silvia

Technician staff

Turčeková Silvia, Mgr.

Department: Mlyňany Arboretum

Phone:  +421 37 6334211, kl.201

Email: silvia.turcekova@savba.sk