Turčeková Mária

Turčeková Mária

Technician staff

Turčeková Mária, Mgr.

Department: Mlyňany Arboretum

Phone:  +421 37 6334211, kl.201