Ostrovský Radovan

Ostrovský Radovan

PPM Research Group

Ing. Radovan Ostrovský, PhD.

Slovak Academy of Sciences
Institute of Forest Ecology
Plant Pathology & Mycology Research Group
Akademická 2
949 01 Nitra
Phone:  +421 37 6943 336
Email: radovan.ostrovsky@ife.sk

Research Interests: plant protection, acoustic tomography, fungal diseases of woody plants, biological control, geographic information system, scanning electron microscopy.


Education:

 • PhD. in Special Crop Production, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra (2011)
 • Ing. (MSc.) in Landscape Engineering, Horticulture and Landscape Engineering Faculty, Slovak University of Agriculture in Nitra (2003)

Academic employment:

 • Researcher: Slovak Academy of Sciences, Institute of Forest Ecology, Branch for Woody Plants Biology (since 2013)
 • Researcher: Slovak University of Agriculture, Institute of Biodiversity Conservation and Biosafety; plants genepool evaluation and preservation, scanning electron microscopy, geographical information systems (2005 – 2016)

Projects:

 • VEGA 2/0077/18 – Identification, genetic variability a pathogenicity of economically important needle cast species on pines (2018-2021, member of research team)
 • VEGA 2/0062/18 – Ash dieback: the causal agents and disease control strategy (2018-2021, member of research team)
 • SK-FR-2017-0025 – Spatial analyses in population genetic studies of tree pathogens (2018-2019, member of research team)
 • VEGA 2/0143/15 – Štúdium vplyvu faktorov prostredia na výskyt a rozšírenie rakoviny kôry gaštana jedlého (Castanea sativa) na Slovensku a možností ochrany proti tejto chorobe
 • COST FP1406 – PINESTRENGTH „Pine pitch canker“- stratégie pre manažment Gibberella circinata v skleníkoch a lesoch
 • VEGA 2/0071/14 – Druhová diverzita a biologické vlastnosti parazitických húb podieľajúcich sa na poškodení a usychaní drevín
 • VEGA 2/0069/14 – Biológia, rozšírenie a diagnostika škodlivého činiteľa Dothistroma septosporum (Mycosphaerella pini), D. pini a iných škodlivých činiteľov asimilačných orgánov borovíc.
 • VEGA 2/0214/10 – Štúdium fenotypickej a genetickej variability a rôznej citlivosti k hubovým chorobám pri gaštane jedlom (Castanea sativa Mill.)

Internships:

 • 2009, Short term research stay at Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd., Czech Republic

List of my publications:

2020

Názvy úžitkových druhov rastlín vo vybraných jazykoch

Brindza, J; Horčinová-Sedláčková, V; Grygorieva, O V; Klimenko, S; Kuklina, A; Svydenko, L; Vergun, O; Mňahončáková, E; Ostrovský, R; Ivanišová, E; Dítětová, P

Názvy úžitkových druhov rastlín vo vybraných jazykoch Book

Agrobiodiverzita pre lepšiu výživu, zdravie a kvalitu života, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020, ISBN: 978-80-552-2169-4.

Abstract | BibTeX

2018

Peľ a včelie peľové obnôžky z niektorých druhov rastlín

Brindza, J; Motyleva, S; Ostrovský, R; Grygorieva, O V; Adamchuk, L; Horčinová-Sedláčková, V; Juríková, T; Fatrcová-Šramková, K; Schwarzová, M; Brovarskyi, V; Velichko, S; Tkachenko, O

Peľ a včelie peľové obnôžky z niektorých druhov rastlín Book Chapter

Brindza, J; Motyleva, S (Ed.): Chapter 4, pp. 147, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 01 Nitra, FarmersEduca, 2018, ISBN: 978-80-552-1862-5.

Abstract | BibTeX

Mycobiota in dead and damaged branches of silver birch in Slovakia

Pastirčáková, K; Ostrovský, R; Pastirčák, M

Mycobiota in dead and damaged branches of silver birch in Slovakia Journal Article

Baltic Forestry, 24 (1), pp. 17-23, 2018, ISSN: 1392-1355.

Abstract | Links | BibTeX

The hosts and geographic range of Dothistroma needle blight in Slovakia

Jánošíková-Hečková, Z; Ondrušková, E; Barta, M; Ostrovský, R; Kádasi-Horáková, M; Pastirčáková, K; Kobza, M; Adamčíková, K

The hosts and geographic range of Dothistroma needle blight in Slovakia Journal Article

Forest Pathology, 48 (3), pp. e12421, 2018, ISSN: 1437-4781.

Abstract | Links | BibTeX

2017

Extensively damaged trees tested with acoustic tomography considering tree stability in urban greenery

Ostrovský, R; Kobza, M; Gažo, J

Extensively damaged trees tested with acoustic tomography considering tree stability in urban greenery Journal Article

Trees Structure and Function, 31 (3), pp. 1015-1023, 2017, ISSN: 1432-2285.

Abstract | Links | BibTeX

Distribution and characterization of Dothistroma needle blight pathogens on Pinus mugo in Slovakia

Ondrušková, E; Hečková, Z; Kádasi-Horáková, M; Koltay, A; Ostrovský, R; Pažitný, J; Adamčíková, K

Distribution and characterization of Dothistroma needle blight pathogens on Pinus mugo in Slovakia Journal Article

European Journal of Plant Pathology, 148 (2), pp. 283-294, 2017, ISSN: 0929-1873.

Abstract | Links | BibTeX

2015

Škodcovia gaštana jedlého [Pests of European chestnut]

Kobza, M; Ostrovský, R

Škodcovia gaštana jedlého [Pests of European chestnut] Book Chapter

Cagáň, Ľ (Ed.): Choroby a škodcovia záhradníckych rastlín, pp. 301-307, SPU v Nitre, Nitra, 1, 2015, ISBN: 978-80-552-1448-1.

BibTeX

Kobza, M; Ostrovský, R

Škodcovia orecha kráľovského [Pest of walnut] Book Chapter

Cagáň, Ľ (Ed.): Choroby a škodcovia záhradníckych rastlín, pp. 293-299, SPU v Nitre, Nitra, 1, 2015, ISBN: 978-80-552-1448-1.

BibTeX

Kobza, M; Ostrovský, R

Škodcovia moruší [Pests of mulberries] Book Chapter

Cagáň, Ľ (Ed.): Choroby a škodcovia záhradníckych rastlín, pp. 437-445, SPU v Nitre, Nitra, 1, 2015, ISBN: 978-80-552-1448-1.

BibTeX

Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni

Ostrovský, R; Kobza, M

Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni Proceeding

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Nitra, 2015, ISBN: 978-80-89408-19-1.

BibTeX

2014

Príčiny hromadného hynutia gaštana jedlého [Causal agent of European chestnut blight]

Juhásová, G; Adamčíková, K; Kobza, M; Ostrovský, R

Príčiny hromadného hynutia gaštana jedlého [Causal agent of European chestnut blight] Journal Article

Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků, 13 (7), pp. 48-51, 2014, ISSN: 1213-7596.

BibTeX

Spread of chestnut blight in Slovakia in relation to the site topography and climatic characteristics

Bolvanský, M; Ostrovský, R; Kobza, M; Adamčíková, K; Pažitný, J; Juhásová, G; Kajaba, P

Spread of chestnut blight in Slovakia in relation to the site topography and climatic characteristics Inproceedings

Acta Horticulturae: Proceedings of the second European congress on chestnut : Debrecen, Hungary, Baia Mare, Romania, Modry Kamen, Slovakia, October 9-12, 2013. , pp. 35-42, ISHS, 2014, ISBN: 978 94 6261 032 3.

BibTeX