Kyseľ Matúš

Kyseľ Matúš

Dendrobiology RG

Ing. Matúš Kyseľ, PhD.

Slovak Academy of Sciences
Institute of Forest Ecology
Dendrobiology Research Group
Vieska nad Žitavou 178
951 52 Slepčany
Phone: +421 37 633 42 11
Email: matus.kysel@savba.sk


Zameranie

 • Experimentálny výskum: Molekulárna biológia a genetika
 • Teoretický výskum: Bioinformatika a bioštatistika

Odborná prax

 • 18.9.2023-súčasnosť – Oddelenie dendrobiológie, Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied v.v.i. – Zvolen, Zaradenie Vedecko-výskumný pracovník
 • 1.11.2020-31.6.2023 – Výskumné Centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Zaradenie Vedecko-výskumný pracovník

Vzdelávanie a príprava

 • 4-9-2016 – 28-8-2019 – Doktorandské štúdium, Kvalifikácia Philosophiae doctor (PhD.) v odbore „Špeciálna rastlinná produkcia“, Organizácia Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika, Dizertačná práca: Genomická charakteristika láskavca metlinatého a pšenice letnej
 • 12-9-2014 – 23-5-2016 – Inžinierske štúdium, Kvalifikácia Inžinier (Ing.) v odbore „Agrobiotechnológie“, Organizácia Fakulta biotechnológie a potravinástva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika, Diplomová práca: Genomická charakteristika láskavca metlinatého a pšenice letnej

Projekty

 • 2023-2026 – VEGA 2/0072/23 Severoamerická gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos L.) na Slovensku: riziká prechodu k inváznemu správaniu sa akcelerované klimatickou zmenou
 • 2022-2025 – VEGA 2/0150/22 Genobanka vybraných taxónov rodu Cornus L.obsahujúcich bioaktívne látky s významnými terapeutickými účinkami
 • 2023-2023 – VEGA 1/0002/23 Odpoveď organizmu na environmentálny stres závislá od signalizácie TORC2 kinázového komplexu
 • 2019-2023 – 313011V336 Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood
  2019-2021 – VEGA 2/0109/19 Morfo-fyziologická, genetická a biochemická odpoveď rastlín láskavca (Amaranthus spp.) na stres vyvolaný ťažkými kovmi
 • 2016-2020 – APVV-15-0156 Genomická selekcia obilnín na suchovzdornosť
 • 2017-2018 – DS-2016-0051 Genomika, transkriptomika, digestomika a model senzitizácie myší k alergénnym lipidom transferových proteínov