Konôpková Jana

Konôpková Jana

Db Research Group

Konôpková Jana, Ing., PhD.

Department: Detached workplace Mlyňany Arboretum

Phone:  +421 37 6334211, kl.127

Mobile: 0915778530

Email: jana.konopkova@savba.sk