[SK] Choroby a škodcovia okrasných drevín vo verejnej zeleni

[SK] Choroby a škodcovia okrasných drevín vo verejnej zeleni

Dňa 28. 1. 2020 sa uskutočnila prednáška pre širokú verejnosť v rámci Prvej rastlinolekárskej služby na tému “Choroby a škodcovia okrasných drevín vo verejnej zeleni” v OC MAX Nitra. Prinášajúcimi boli Dr. Katarína Adamčíková a Dr. Marek Barta z oddelenia fytopatológie a mykológie.