Kobza Marek

Kobza Marek

PPM Research Group

Mgr. Marek Kobza, PhD.

Slovak Academy of Sciences
Institute of Forest Ecology
Plant Pathology & Mycology Research Group
Akademická 2
949 01 Nitra
Phone:   +421 37 6943 335
Email: marek.kobza@ife.sk

Research Interests:plant protection, acoustic tomography, fungal diseases of woody plants, biological control, trunk injection


Education:

 • PhD. in Plant Protection, Faculty of Agrobiology and Food Resources, Slovak University of Agriculture in Nitra (2006)
 • MSc. in Biology and Chemistry, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra (2000)

Academic employment:

 • Researcher, Slovak Academy of Sciences, Institute of Forest Ecology, Branch for Woody Plants Biology (since 2006)
 • PhD study, Institute of Forest Ecology, Branch for Woody Plants Biology (2002-2005)

Projects:

 • VEGA 2/0077/18 – Identification, genetic variability a pathogenicity of economically important needle cast species on pines (2018-2021, member of research team)
 • VEGA 2/002/18 – Ash dieback: the causal agents and disease control strategy (2018-2021, member of research team)
 • VEGA 2/0143/15 – Štúdium vplyvu faktorov prostredia na výskyt a rozšírenie rakoviny kôry gaštana jedlého (Castanea sativa) na Slovensku a možností ochrany proti tejto chorobe
 • COST FP1406 – PINESTRENGTH – „Pine pitch canker“- stratégie pre manažment Gibberella circinata v skleníkoch a lesoch
 • VEGA 2/0071/14 – Druhová diverzita a biologické vlastnosti parazitických húb podieľajúcich sa na poškodení a usychaní drevín
 • VEGA 2/0069/14 – Biológia, rozšírenie a diagnostika škodlivého činiteľa Dothistroma septosporum (Mycosphaerella pini), D. pini a iných škodlivých činiteľov asimilačných orgánov borovíc.
 • VEGA: 2/0149/10 – Štúdium morfologických, genetických a biologických charakteristík vybraných rodov húb z triedy Coelomycetes, ich patogenita a rozšírenie v rôznych ekologických podmienkach
 • VEGA 2/0214/10 – Štúdium fenotypickej a genetickej variability a rôznej citlivosti k hubovým chorobám pri gaštane jedlom (Castanea sativa Mill.)

Internships:

 • 2004, Short term research stay at Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary

2019

Hypovirulence in chestnut blight fungus, Cryphonectria parasitica, in Slovakia

K. Adamčíková E. Ondrušková, Kobza M

Hypovirulence in chestnut blight fungus, Cryphonectria parasitica, in Slovakia Journal Article

Biocontrol Science and Technology, 29 (9), pp. 840-851, 2019, ISSN: 0958-3157.

Abstract | Links | BibTeX

Variance in leaf spot susceptibility in chestnut trees of different species and hybrids

Pažitný, J; Kobza, M; Adamčíková, K

Variance in leaf spot susceptibility in chestnut trees of different species and hybrids Journal Article

Journal of Plant Disease and Protection, 126 (2), pp. 169-172, 2019, ISSN: 1861-3829.

Abstract | Links | BibTeX

2018

The hosts and geographic range of Dothistroma needle blight in Slovakia

Jánošíková-Hečková, Z; Ondrušková, E; Barta, M; Ostrovský, R; Kádasi-Horáková, M; Pastirčáková, K; Kobza, M; Adamčíková, K

The hosts and geographic range of Dothistroma needle blight in Slovakia Journal Article

Forest Pathology, 48 (3), pp. e12421, 2018, ISSN: 1437-4781.

Abstract | Links | BibTeX

2017

Extensively damaged trees tested with acoustic tomography considering tree stability in urban greenery

Ostrovský, R; Kobza, M; Gažo, J

Extensively damaged trees tested with acoustic tomography considering tree stability in urban greenery Journal Article

Trees Structure and Function, 31 (3), pp. 1015-1023, 2017, ISSN: 1432-2285.

Abstract | Links | BibTeX

2015

Distribution and population structure of the chestnut blight fungus in Romania

Adamčíková, K; Ondrušková, E; Kádasi-Horáková, M; Botu, M; Kobza, M; Achim, G

Distribution and population structure of the chestnut blight fungus in Romania Journal Article

Plant Protection Science, 51 (3), pp. 141-149, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Škodcovia gaštana jedlého [Pests of European chestnut]

Kobza, M; Ostrovský, R

Škodcovia gaštana jedlého [Pests of European chestnut] Book Chapter

Cagáň, Ľ (Ed.): Choroby a škodcovia záhradníckych rastlín, pp. 301-307, SPU v Nitre, Nitra, 1, 2015, ISBN: 978-80-552-1448-1.

BibTeX

Kobza, M; Ostrovský, R

Škodcovia orecha kráľovského [Pest of walnut] Book Chapter

Cagáň, Ľ (Ed.): Choroby a škodcovia záhradníckych rastlín, pp. 293-299, SPU v Nitre, Nitra, 1, 2015, ISBN: 978-80-552-1448-1.

BibTeX

Kobza, M; Ostrovský, R

Škodcovia moruší [Pests of mulberries] Book Chapter

Cagáň, Ľ (Ed.): Choroby a škodcovia záhradníckych rastlín, pp. 437-445, SPU v Nitre, Nitra, 1, 2015, ISBN: 978-80-552-1448-1.

BibTeX

Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni

Ostrovský, R; Kobza, M

Význam starostlivosti o dreviny vo verejnej zeleni Proceeding

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Nitra, 2015, ISBN: 978-80-89408-19-1.

BibTeX

2014

Morphogenetic soil classification system of Slovakia: basal reference taxonomy

Balkovič, J; Bedrna, Z; Bublinec, E; Čurlík, J; Dlapa, P; Fulajtár, E; Gömöryová, E; Gregor, J; Hanes, J; Houšková, B; Hutár, V; Chlpík, J; Ilavská, B; Juráni, B; Kobza, B; Kotorková, D; Kukla, J; Kuklová, M; Machava, J; Nádašský, J; Nochta, P; Nováková, K; Orfánus, T; Pavlenda, P; Pichler, V; Pišút, P; Skalský, R; Sobocká, J; Šimanský, V; Tatarková, Z; Tobiášová, E; Zaujec, A; Zverková, M

Morphogenetic soil classification system of Slovakia: basal reference taxonomy Book

2nd edition, Societas pedologica slovaca, Bratislava, 2014, ISBN: 978-80-8163-005-7.

BibTeX

Príčiny hromadného hynutia gaštana jedlého [Causal agent of European chestnut blight]

Juhásová, G; Adamčíková, K; Kobza, M; Ostrovský, R

Príčiny hromadného hynutia gaštana jedlého [Causal agent of European chestnut blight] Journal Article

Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků, 13 (7), pp. 48-51, 2014, ISSN: 1213-7596.

BibTeX

Spread of chestnut blight in Slovakia in relation to the site topography and climatic characteristics

Bolvanský, M; Ostrovský, R; Kobza, M; Adamčíková, K; Pažitný, J; Juhásová, G; Kajaba, P

Spread of chestnut blight in Slovakia in relation to the site topography and climatic characteristics Inproceedings

Acta Horticulturae: Proceedings of the second European congress on chestnut : Debrecen, Hungary, Baia Mare, Romania, Modry Kamen, Slovakia, October 9-12, 2013. , pp. 35-42, ISHS, 2014, ISBN: 978 94 6261 032 3.

BibTeX

Gaštan jedlý na Slovensku a v Európe : pestovanie, ochrana, variabilita a využitie [European chestnut in Slovakia : growing, protection, use and genetic variability]

Adamčíková, K; Kobza, M; Juhásová, G; Ondrušková, E; Bolvanský, M; Kádasi-Horáková, M

Gaštan jedlý na Slovensku a v Európe : pestovanie, ochrana, variabilita a využitie [European chestnut in Slovakia : growing, protection, use and genetic variability] Book

Garamond, Nitra, 2014, ISBN: 978-80-89408-18-4.

BibTeX

Screening resistance to chestnut blight in young chestnut trees derived from Castanea sativa × C. crenata hybrids

Bolvanský, M; Adamčíková, K; Kobza, M

Screening resistance to chestnut blight in young chestnut trees derived from Castanea sativa × C. crenata hybrids Journal Article

Folia Oecologica, 41 (1), pp. 1-7, 2014, ISSN: 1336-5266.

Abstract | Links | BibTeX

2013

Diversity of microfungi on branches of Castanea sativa in Slovakia [Diverzita mikroskopických húb na konároch Castanea sativa na Slovensku]

Adamčíková, K; Juhásová, G; Kobza, M; Ondrušková, E

Diversity of microfungi on branches of Castanea sativa in Slovakia [Diverzita mikroskopických húb na konároch Castanea sativa na Slovensku] Journal Article

Polish Botanical Journal, 58 (2), pp. 741-746, 2013, ISSN: 1641-8180.

Abstract | BibTeX

2012

Spread and population structure of Cryphonectria parasitica in a young chestnut orchard in Slovakia

Adamčíková, K; Kobza, M; Bolvanský, M; Ondrušková, E

Spread and population structure of Cryphonectria parasitica in a young chestnut orchard in Slovakia Journal Article

Central European Journal of Biology, 7 (2), pp. 267–274, 2012.

Abstract | Links | BibTeX

Gaštan jedlý na Slovensku. Perspektívy jeho ochrany a pestovania.

Juhásová, G; Adamčíková, K; Bolvanský, M; Ivanová, H; Tokár, F; Hrubík, P; Konôpková, J; Kobza, M; Ondrušková, M; Kollár, J; Kunová, A

Gaštan jedlý na Slovensku. Perspektívy jeho ochrany a pestovania. Book

Garmond, Nitra, 2012, ISBN: 978-80-89408-14-6 1.

BibTeX

2009

 The development of population structure of Cryphonectria parasitica on European chestnut (Castanea sativa Mill.) in the Experimental Castanetarium Horne Lefantovce, observed over a 12-year study period

Adamčíková, K; Kobza, M; Juhasová, G

The development of population structure of Cryphonectria parasitica on European chestnut (Castanea sativa Mill.) in the Experimental Castanetarium Horne Lefantovce, observed over a 12-year study period Journal Article

Horticultural Science , 36 (2), pp. 55-60, 2009.

Abstract | Links | BibTeX