Začal sa projekt ALIVE – ako učiť biológiu zábavne

Začal sa projekt ALIVE – ako učiť biológiu zábavne

V súčasnej kríze spôsobenej COVID-19 sa potreba výučby na základných školách s využitím digitálnych technológií a online platforiem stala významnejšou ako kedykoľvek predtým. Online, resp. dištančné vzdelávanie kladie veľké technické a metodické nároky nielen na samotné školy a samotných učiteľov, ale aj na rodičov. Projekt ALIVE – Zábavná biológia s virtuálnou realitou ponúka riešenie, ktoré môže v budúcnosti pomôcť aspoň čiastočne eliminovať problémy súvisiace s nutnosťou prechodu na online vzdelávanie. Svojimi aktivitami prináša výstupy, ktoré uľahčia vzdelávanie tzv. „generácie alfa“, teda detí, ktoré od veku batoľaťa ovládajú smartfóny, vedia riešiť viacero vecí naraz, ale rýchlo im klesá pozornosť, takže okrem technológií teda potrebujú aj zmenu prístupu k ich vzdelávaniu.

Koordinátorom projektu je Ústav ekológie lesa SAV, detašované pracovisko Arborétum Mlyňany.

Na riešení projektu spolupracujú partnerské organizácie z piatich krajín Európskej únie (Grécko, Cyprus, Česká republika, Taliansko, Slovensko). Projekt začal 1. novembra 2020 a jeho cieľom je počas dvoch rokov vytvoriť 3D virtuálne vzdelávacie prostredie zamerané na výučbu biológie pre 2. stupeň základných škôl. Vytvorením vzdelávacej platformy založenej na 3D virtuálnej realite budú mať žiaci možnosť navštíviť virtuálne laboratóriá, preskúmať bunku alebo byť súčasťou cyklu fotosyntézy. Učiteľom a čiastočne aj rodičom poskytne metodiku ako vzdelávať žiakov prostredníctvom 3D virtuálnej vzdelávacej platformy.

Ing. Jarmila Králová, PhD.