Oznámenie o konaní obhajoby doktorskej dizertačnej práce Ing. Rastislava Jakuša, PhD.

Oznámenie o konaní obhajoby doktorskej dizertačnej práce Ing. Rastislava Jakuša, PhD.

Vážení kolegovia,

vo štvrtok, 23.9.2021 o 10.00 hod. sa bude konať v zasadačke Ústavu ekológie lesa SAV vo Zvolene obhajoba doktorskej dizertácie (DrSc.) práce nášho kolegu Ing. Rastislava Jakuša, PhD. v odbore Ekológia 010520-010530 na tému:

 

Spreading of bark beetle infestations and possibilities of its control by the use of semiochemicals”

 

Obhajoba je verejná a vítaní sú všetci záujemci.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!