Documents

Documents

Following documents are in Slovak language

 

Kolektívna zmluva 2021

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2021

Zriaďovacia listina