News from IFE Zvolen

News from IFE Zvolen

Vďaka finančnej podpore Erasmus+ sa naša doktorandka Katka Gašová stala na dva mesiace súčasťou výskumného tímu Ústavu ekológie lesa na Mendelova Univerzita v Brne.“Zúčastnila som sa prednášok o možnostiach obnovy lesa s ohľadom na optimalizáciu hospodárskych postupov pri uplatňovaní zásad trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. S kolegami som tiež navštívila aj výskumnú lokalitu Rájec-Němčice (Drahanská vrchovina), ktorá je vybavená systémom pre sledovanie biochemických kolobehov a pôdnych procesov, stacionárnym a prenosným systémom na meranie úniku CO2 z pôdy pôdnou respiráciou, systémom pre meranie pôdnej vlhkosti, teploty, či porastovej mikroklímy. V dospelom smrekovom poraste sa nachádza aj meteorologická veža, na ktorej sú umastené čidla pre meranie základných mikroklimatických charakteristík,“ prezradila nám.