Pažitný Jozef

Pažitný Jozef

Nitra, PhD students

Pažitný Jozef, Ing.

Slovak Academy of Sciences
Institute of Forest Ecology
Branch for Woody Plants Biology
Akademická 2
949 01 Nitra
Phone:  +421 37 6943 356
Email: jozef.pazitny@savzv.sk


Research interests: fungal diseases of woody plants, abiotic stress factors, testing hosts susceptibility


Education:

  • PhD. in Ecology and Biodiversity Conservation, Institute of Forest Ecology, SAS (since 2013)
  • Ing. (MSc.) in Applied Ecology – Landscape Engineering and Landscape Creation, Faculty of Ecology and Environmental Sciences, Technical University in Zvolen (2002-2007)

Projects:

  • VEGA 2/0071/14 – Druhová diverzita a biologické vlastnosti parazitických húb podieľajúcich sa na poškodení a usychaní drevín
  • VEGA 2/0143/15 – Štúdium vplyvu faktorov prostredia na výskyt a rozšírenie rakoviny kôry gaštana jedlého (Castanea sativa) na Slovensku a možností ochrany proti tejto chorobe