Luptáková Eva

Luptáková Eva

FED Research Group

Luptáková Eva, Ing.

Slovak Academy of Sciences
Departmen of Production Ecology

Ľudovíta Štúra 1774/2,
960 017 Zvolen,

Phone: (+421) 0917 949 108
E-mail: luptakova@ife.sk, evkaluptak6@gmail.com

Research interest: Ecology and Diversity of Fungi in Spruce Monocultures


Education:

  • PhD. in Ecology and Biodiversity Conservation, Institute of Forest Ecology, SAS (under the supervision of RNDr. Ivan Mihál, CSc., since 2016)
  • Ing. (M.Sc.) in Applied Zoology and Game Management, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen (2013-2015)
  • Bc. (B.Sc.) in Applied Zoology and Game Management, Faculty of Forestry, Technical University in Zvolen (2010-2013)

Project Vega: 2/0039/14 Dynamika zdravotného stavu mykoflóry a vybraných dendrometrických charakteristík bukových ekosystémov


List of my publications:

2016

Mihál, I; Ľuptáková, E

Monitoring mykoflóry smrekových monokultúr na bývalých nelesných pôdach a perspektívy ďalšieho výskumu Journal Article

Životné prostredie, 50 (2), pp. 108-117, 2016.

BibTeX

Mihál, I; Ľuptáková, E

Drevokazné makromycéty v smrekových monokultúrach na bývalých nelesných pôdach lokality Vrch Dobroč v minulosti – 1. etapa výskumu Inproceedings

Hlaváč, M; Vidholcová, Z (Ed.): Ochrana drevín a dreva 2016, pp. 41-48, TU Zvolen, 2016.

BibTeX

Mihál, I; Gáper, J; Ľuptáková, E

História a perspektívy mykologického výskumu na lokalite Vrch Dobroč Journal Article

Sprav. Slov. Mykol. Spol., 44 , pp. 7-16, 2016.

BibTeX