Jankuvová Júlia

Jankuvová Júlia

DE Research Group

Mgr. Júlia Jankuvová, PhD.

Slovak Academy of Sciences
Institute of Forest Ecology
Member of Disturbance Ecology Research Group
Ľudovíta Štúra 1774/2
960 01 Zvolen
Phone: +421 902 737 897
Email: jankuvova@ife.sk; julia.jankuvova@gmail.com

Research Interests: ecology of bark beetle, chemical ecology, pheromones, analytical chemistry, biochemistry, gas chromatography, mass spektroskopy, electroantenography


Education:

  • PhD. In Ecology and Biodiversity Conservation, Institute of Forest Ecology, SAS (2010-2013)
  • Mgr. (MSc.) in Biochemistry, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice (2008-2010)
  • Bc. (BSc.) in Chemistry, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice (2005-2008)

Academic employment:

  • Post-Doc, Institute of Forest Ecology, SAS (Since 2013)

Projects:

  • APVV-0297-12 – Výskum mechanizmov šírenia sa podkôrného hmyzu v smrečinách
  • VEGA 2/0034/14 – Identifikácia stresového stavu lesných drevín prostredníctvom komplexného ekofyziologického prístupu
  • MVTS ES1203 SENSFOR / člen riešiteľského kolektívu

Internship:

  • 15.september 2011 – 31.máj 2012, 9 mesačná stáž v Swedish University of Agricultural Sciences Alnarp podporená Národným štipendijným programom SR

Certificate:

  • Postgraduate course: Analytical Methods in Chemical Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences in Alnarp

List of my publications:

2014

Co-localization of insect olfactory sensory cells improves the discrimination of closely separated odour sources

Binyameen, M; Jankuvová, J; Blaženec, M; Jakuš, R; Song, L; Schlyter, F; Andersson, M N

Co-localization of insect olfactory sensory cells improves the discrimination of closely separated odour sources Journal Article

Functional Ecology, 28 (5), pp. 1216–1223, 2014.

Links | BibTeX