Documents

Documents

Following documents are in Slovak language

 

Kolektívna zmluva 2020

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve 2020

Zriaďovacia listina